Een zakenvrouw tussen duizenden kazen

We zouden gemakshalve van een “kaasvrouwtje” kunnen spreken. Want mevrouw de weduwe G. Kuijl-Verboom handelt inderdaad in kaas. Maar als we aan een kaasvrouwtje denken, zien we een vrouwtje voor ons, dat zo hier en daar een kaasje aan de man probeert te brengen, op de markt bijvoorbeeld. En daar zit ‘m nu het verschil: als men weet dat iemand 360.000 kilo kaas in voorraad heeft, spreekt men moeilijk nog van een kaasvrouwtje. Dan zitten we ineens zo in de grote getallen, dat we aan groothandel of wat voor grote onderneming dan ook, denken. Want het is een grote onderneming en mevrouw Kuijl-Verboom is dan ook een ondernemende vrouw. 

Zij woont in Nieuwpoort bij Alblasserdam in de Alblasserwaard. Mocht u onmiddellijk een atlas openslaan, zoek dan zeker niet naar het beruchte Nieuwpoort van de slag in 1600. Trouwens, dat Nieuwpoort zoek met niet in de Alblasserwaard. Kijkt u maar eens langs de Lek, daar vindt u Schoonhoven en vlak tegenover dat Schoonhoven ligt een bijzonder kleine vestingstad.

Dat is dan Nieuwpoort, volgens deskundigen de kleinste vestingstad van Nederland. Een serie huizen op een dijk, een haventje staat er haak op en mondt uit in de Lek. Het is er een stille rustige boel, scheepjes varen over de rivier voorbij.

Bloeiende handel

Heel wat drukker is het dan ook in het pakhuis van genoemde mevrouw Kuijl-Verboom. Daar gaat heel wat om, onder de bedrijvige handen van deze vrouw, die om haar flinke aanpak alle respect verdient. Want zij drijft daar een bloeiende handel.

Het is met de kaashandel vroeger wel eens anders geweest. De heer Kuijl ontmoette tijdens zijn leven veel moeilijkheden in de zaken. Afzetmoeilijkheden brachten de financiën in de knel. Hij overleed, toen de zaken zich in zeer kritiek stadium bevonden, maar mevrouw Kuijl-Verboom liet het er niet bij zitten. Met tameloze energie en flinke aanpak, wist zij de kaashandel weer op poten te krijgen. En hoe! Nu gaan er jaarlijks duizenden kazen door haar handen en met de assistentie van vier knechts kan zij de zaak goed op gang houden.

Een kordate vrouw, deze weduwe Kuijl-Verboom die bovendien weet dat er voor de kaashandel, of liever voor het kaaspakhuis, heel wat komt kijken. Ja, we noemden hier eigenlijk twee geheel verschillende begrippen. Want iemand kan kaas verhandelen, zonder zelf ooit een stuk kaas in de handen te krijgen. Wie er nog een kaaspakhuis bij heeft, weet dat de zaken dan heel anders komen te liggen. Mevrouw Kuijl-Verboom weet dat ook. Want in haar pakhuis, gaat de kaas na enige tijd in mindere of meerdere mate zogezegd “belegen” de deur uit. Vandaar die grote voorraden kaas. Voorraden tot 360.000 kilo. Want met het tellen alleen al, zou men geruime tijd werk hebben. En dacht u dat die kaas daar zomaar een tijd lag te liggen om daarbij lekker belegen te worden? Oh nee, daar komt nog heel wat werk bij. Als de kazen binnenkomen zijn ze namelijk nog week en zacht, zo jong als ze zijn. En een baby mag men immers ook niet te lang op dezelfde zijde laten liggen? Op straffe van kleine misvormingen? Voor de verse jonge kazen geldt eigenlijk hetzelfde. Vandaar dat de nieuwe kazen, die er volgende de vakterm worden “opgezet”, na een tijdje moeten worden omgedraaid, anders komen er deuken en rare plekken in. En dan omdraaien gebeurt regelmatig. U zult dat toch moeten doen, al die honderden kazen elke veertien dagen omdraaien. En omdraaien niet alleen: de kazen moeten ook geregeld worden afgepoetst, en schoongemaakt , schimmels moeten worden tegengegaan. En ga zo maar door. Mevrouw Kuijl-Verboom weet er alles van. Ze weet precies welke kazen aan de beurt is voor omdraaien, afpoetsen of verkopen. En dat ze voor haar bedrijfje die vier knechts zeker goed kan gebruiken, spreekt vanzelf.

Bovendien moeten die kazen nog van een soort plasticjasje worden voorzien, u kent ze wel, die beschermende laagjes die men altijd op de kazen aantreft.

Tussen kazen

Men kan begrijpen dat er al met al nog een hele administratie bij komt. En ook die wordt verzorgd door mevrouw Kuijl-Verboom uit Nieuwpoort, ook al zijn er dan kazen die er wel een jaar liggen.

Zo werkt mevrouw Kuijl-Verboom daar lange dagen, weken en maanden tussen al die duizenden kazen. Het bedrijf is gegroeid, tot op het moment dat zij het welletjes vond. Groter hoeven de pakhuizen niet te worden, de zaak loopt goed.

Vraag in Nieuwpoort eens naar die vrouw met haar kazen. “O, u bedoelt de weduwe Kuijl-Verboom” zal iedereen onmiddellijk zeggen. En bij sommigen herkent men meteen al een toon van respect voor deze flinke zakenvrouw van Nieuwpoort.

Home Blog Een zakenvrouw tussen duizenden kazen