Ons sponsorbeleid

St. Paul voelt zich betrokken bij de samenleving en wil hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Sponsoring biedt hier een mooie gelegenheid voor. Wij ondersteunen en stimuleren daarom lokale verenigingen, evenementen en activiteiten, maar ook internationale goede doelen of non-profitorganisaties met een bij onze onderneming passende missie.
Uit de vele sponsorverzoeken die we jaarlijks krijgen, maken wij een weloverwogen keuze aan de hand van een aantal voorwaarden. Dit geeft duidelijkheid voor alle partijen. Uitsluitend sponsorverzoeken die aan de volgende voorwaarden voldoen nemen we in behandeling:

 • De sponsoring moet in relatie staan tot één van drie speerpunten waarop St. Paul zich wenst te richten om een bijdrage aan te leveren: sport, cultuur of maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • De sponsoring moet passen binnen onze normen en waarden;
 • Het regionale karakter speelt een grote rol. De voorkeur van onze sponsoring ligt bij verenigingen, evenementen en activiteiten die een meerwaarde bieden voor Zeeuws- Vlaanderen (Nederland) en/of Oost-Vlaanderen (België);
 • Er moet voldoende tijd (minstens 12 weken) zitten tussen de sponsoraanvraag en de activiteit;
 • Er moet duidelijk worden aangegeven wat de door beide partijen te leveren prestatie is. De eventueel aangeboden tegenprestatie moet in verhouding staan tot het gevraagde, waarbij naamsbekendheid alleen voor ons geen reden is om tot sponsoring over te gaan. Wij stimuleren een proactieve benadering van sponsoraanvragen. Denk aan social media campagnes met content die gedeeld wordt op zowel het account van St. Paul als dat van de gesponsorde partij, blogs / vlogs, advertenties, het sturen van foto’s of video’s met een verslag van het evenement of de activiteit en/of het plaatsen van advertenties (zoals vlaggen en banners tijdens het evenement of de activiteit), en/of specifieke campagnes die St. Paul kunnen helpen met bepaalde zaken.
 • St. Paul wenst betrokken te worden bij een evaluatie achteraf, waarbij een bepaalde mate van transparante verantwoording over de besteding van de door ons verstrekte sponsoring kan worden besproken alsmede de daarmee bereikte effecten;
 • St. Paul sponsort geen…

  • Politieke (gerelateerde) of religieuze organisaties;
  • Profit organisaties of bedrijfsmatige activiteiten;
  • Individuele personen;
  • Studiereizen en/of -feesten;
  • Sponsorevenementen en/of -activiteiten die tot onveilige situaties kunnen leiden, of die om andere reden niet over de vereiste vergunning(en) of toestemming van de daartoe bevoegde autoriteiten beschikken.

Daarnaast hanteert St. Paul een beleid waarbij we maximaal drie jaar achter elkaar een event sponsoren. Dit om onze sponsormogelijkheden breed te houden en een grotere diversiteit aan evenementen en activiteiten te kunnen ondersteunen.

Voldoet jouw sponsoraanvraag aan bovenstaande voorwaarden?
Stuur uw sponsorverzoek per e-mail naar info@st-paul.com. We willen graag de volgende informatie in jouw aanvraag zien:

 • Naam van de organisatie;
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon;
 • Naam van het evenement en een korte beschrijving hiervan (incl. planning);
 • Motivatie van de sponsoraanvraag en waarom specifiek St. Paul benadert wordt;
 • Wat jullie voor ons kunnen betekenen en wat er van St.Paul wordt verwacht en wanneer.
Home Sponsorbeleid