High-tech “cheese wizard”: ASSIFONTE’s smeltkaas bijeenkomst bij St. Paul

High-tech “cheese wizard”: bijeenkomst over smeltkaas bij St. Paul

Vorige week (7 april) bezochten de bestuursleden van ASSIFONTE onze locatie in St. Jansteen, Nederland, en waren ze getuige van het indrukwekkende concentraat van de on-site kaas technologie voor de B2B kaas business.

“Smart Cheese Solutions’ is de officiële lijfspreuk van St. Paul, maar sommigen noemen ons de ‘cheese wizards’ – welke kaassoort, welke functionaliteit, voor welk eindproduct dan ook, wij hebben de ervaring, de technologie en de passie om de perfecte kaas voor de voedingsindustrie te leveren”, aldus Dieter Kuijl, eigenaar en CEO van St. Paul en voorzitter van ASSIFONTE.

Dieter Kuijl is niet alleen CEO van St. Paul, maar ook voorzitter van ASSIFONTE. ASSIFONTE vertegenwoordigt de hele Europese sector van smeltkaas. Het geeft de hele sector een stem op Europees niveau en biedt een platform voor deskundigen uit de sector om nieuwe innovaties en beste praktijken uit te wisselen met de juiste EU-beleidsmakers.

Wat is de rol van ASSIFONTE in de industrie smeltkaas ?

ASSIFONTE speelt een essentiële rol in de industrie smeltkaas , zowel extern als intern.

Extern fungeert ASSIFONTE als partner van de Europese Commissie en is het betrokken bij discussies over kwesties die cruciaal zijn voor de industrie. Als permanent lid van het Raadgevend Comité presenteert ASSIFONTE regelmatig zijn standpunten in bredere kring. De organisatie onderhoudt ook contacten met internationale organisaties, zoals de WTO, om de belangen van de Europese smeltkaas sector te behartigen. De organisatie werkt ook samen met buitenlandse ambassades en autoriteiten om specifieke problemen met betrekking tot de export van Europese smeltkaas op te lossen. ASSIFONTE werkt samen met de European Dairy Association (EDA) en vertegenwoordigt de specifieke punten van de smeltkaas industrie binnen de organisatie en volgt het werk van FoodDrinkEurope (FDE).

Intern organiseert ASSIFONTE ad hoc werkgroepen en kleine actiegroepen waarvoor experts uit de smeltkaas industrie worden uitgenodigd. De organisatie heeft een kleine raad van bestuur, het Comité Directeur, die twee tot drie keer per jaar bijeenkomt of wanneer dat nodig is om de belangen van de smeltkaas industrie te verdedigen in geval van een noodactie tegenover de EU Commissie of andere partijen. De effectiviteit van de organisatie wordt gewaarborgd door de korte communicatielijnen en de bereidheid van de leden van het Comité Directeur om actie te ondernemen wanneer dat nodig is.

Home Blog High-tech “cheese wizard”: ASSIFONTE’s smeltkaas bijeenkomst bij St. Paul